Valtimoterveys

Valtimoterveys ja liikunta

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotautipotilaan olisi hyvä liikkua päivittäin vähintään puoli tuntia. Liikuntamäärä voi koostua useammasta pienestä jaksosta. Liikunnan tulee alkaa ja loppua rauhallisesti ja olla teholtaan sellaista, että se hengästyttää hieman. Liikunta ei kuitenkaan saa uuvuttaa tai aiheuttaa oireita. Sepelvaltimotautipotilaan on hyvä pitää mahdollinen rintakipulääke mukana liikkuessa. Sepelvaltimotautikohtauksen tai sepelvaltimotautiin liittyvien toimenpiteiden jälkeen liikunnan tulee olla rauhallista.

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriö on voinut jättää oireita, jotka ovat muuttaneet aiempaa liikuntakykyä ja joskus liikkuminen täytyy opetella kokonaan uudestaan. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan on kuitenkin tärkeää lähteä liikkeelle, sillä se nopeuttaa toipumista ja kuntoutumista. On paljon erilaisia keinoja liikkua, joista jokainen voi valita yksilöllisesti oman tapansa.

Liikunnan tulee olla säännöllistä ja mielekästä. Suuria lihasryhmiä tulisi harjoittaa päivittäin ja lisätä liikunnan kestoa vähitellen. Aluksi harjoittelut voivat olla muutaman minuutin mittaisia ja pidentyä sitä mukaa kun vointi paranee. Aivot kuntoutuvat rasituksen ja levon vuorottelusta. Liikkumisen aikana on hyvä juoda riittävästi ja liikunta kannattaa aloittaa ja lopettaa rauhallisesti. Liikunta ei saa olla teholtaan liian rankkaa, vaan suorituksen aikana pitää pystyä puhumaan.

Perifeerinen valtimotauti

Perifeerisen eli ääreisvaltimotaudin hoidossa liikunnalla on suuri merkitys, sillä se vähentää katkokävelyoireita. Hyviä liikuntamuotoja ovat porrasnousut ja kävely tasaisessa tai mäkisessä maastossa. Liikunnan on oltava säännöllistä ja sitä harjoitetaan mahdolliseen raajakipuun saakka. Kivun mentyä ohi, harjoittelua jatketaan. Kipu-lepovaiheen voi toistaa useamman kerran. Liikuntasuorituksen tulisi olla kestoltaan vähintään puoli tuntia ja viikoittain tulisi liikkua 5-6 kertaa.

Tyypin 2 diabetes

Liikunta hoitaa tyypin 2 diabetesta, sillä se vaikuttaa suotuisasti sokeritasapainoon. Tyypin 2 diabeetikon tulisi liikkua vähintään puoli tuntia päivässä. Liikunnan on hyvä olla monipuolista, jotta se vaikuttaa sekä lihaskuntoon että kestävyyskuntoon.