Valtimoterveys

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus

Varjoainekuvauksessa eli angiografiassa potilaan sepelvaltimoihin ruiskutetaan varjoainetta, minkä jälkeen valtimot kuvataan eri suunnilta. Näin saadaan selville ahtautuneet kohdat. Kun varjoainetta ruiskutetaan sydämen vasempaan kammioon, saadaan tutkittua kammion liikkuvuutta ja läppien toimintaa. Varjoainekuvaus tehdään ennen pallolaajennusta ja arvioitaessa ohitusleikkauksen tarvetta tai jos muilla tutkimuksilla ei ole selvinnyt, onko potilaan rintakipu sydänperäistä.