Valtimoterveys

Ravitsemus

Ravinto vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja sen avulla voi ennaltaehkäistä ja hoitaa elintapasairauksia. Terveelliset elämäntavat ovat perusta ihmisen jaksamiselle.

Ravitsemus -osiossa voit tutustua suositusten mukaiseen ravitsemukseen (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, VRN). Ravintoainesuositukset ovat pitkähkön aikavälin, esimerkiksi yhden kuukauden, suosituksia ja ne edustavat terveen, kohtalaisesti liikkuvan väestön keskimääräistä tarvetta.

Suositukset sopivat myös tyypin 2 diabeetikoille ja henkilöille, joilla verenpaine tai veren rasva-arvot ovat koholla.