Valtimoterveys

Epäedulliset kolesteroliarvot

Kolesteroli on haitallista jos sitä on verenkierrossa liikaa, koska se kertyy valtimoiden seinämiin. Veressä kolesteroli kulkee sitoutuneena LDL- ja HDL-kuljettajavalkuaisaineisiin. LDL kuljettaa kolesterolia valtimoiden seinämiin ja HDL puolestaan kuljettaa sitä pois.

Veren poikkeavat rasva-arvot altistavat valtimosairauksille. Korkea kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesterolin suuri osuus nopeuttavat valtimoiden kovettumista ja lisäävät tukoksen mahdollisuutta. Kolesteroliarvoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten tupakointi, ravinto, vähäinen liikunta ja lihavuus.

Tavoitearvot:

  • Kokonaiskolesterolin tavoitearvo on alle 5 mmol/l. Valtimosairaus- ja tyypin 2 diabetespotilailla tavoitearvo on alle 4,5 mmol/l.
  • LDL tavoitearvo on alle 3 mmol/l. Valtimosairaus- ja tyypin 2 diabetespotilailla tavoitearvo on alle 2,5 mmol/l. Erityisen suuren riskin potilailla LDL tavoitearvo on alle 1,8 mmol/l.

Erityisen suuren riskin potilaita ovat ne, joilla on sepelvaltimotauti, vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta tai diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio tai muita riskitekijöitä. Lisäksi ryhmään kuuluvat oireettomat, joilla on FINRISKI -laskurin mukaan vähintään 15 % valtimosairauksien riski.

Hoito

Epäedullisten kolesteroliarvojen hoitomuodon valintaan vaikuttavat sekä kolesteroliarvot että muut riskitekijät. Lievästi koholla olevaa kokonaiskolesterolia (5,0 – 6,4 mmol/l) voidaan terveellä ihmisellä tyytyä hoitamaan ruokavaliomuutoksin, koska valtimosairauden riski ei ole paljoa suurentunut. Ruokavalion on hyvä olla runsaskuituinen ja monipuolinen sekä sisältää kohtuudella pehmeitä rasvoja. Ruokavaliohoidon tukena voidaan käyttää kasvissteroleita tai -stanoleita sisältäviä tuotteita, kuten levitteitä ja jogurtteja.

Jos henkilöllä on muita riskitekijöitä, esimerkiksi valtimotauti, kohonnut verenpaine, diabetes tai tupakointi, päädytään lääkehoitoon. Hoitona käytetään tavanomaisimmin statiinilääkkeitä.