Valtimoterveys

Beetasalpaajat ja kalsiuminestäjät

Beetasalpaajat lievittävät sepelvaltimotaudin oireita, sillä ne vähentävät sydämen supistuvuutta ja hidastavat sykettä. Ne ehkäisevät rytmihäiriöitä etenkin rasituksen aikana, alentavat verenpainetta ja vähentävät sydämen hapentarvetta. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat väsymys, raajojen paleleminen, unihäiriöt sekä liiallisesta verenpaineen laskusta johtuva huimaus. Harvalyöntisyyteen taipuvilla syke voi hidastua liikaakin, jolloin beetasalpaajaa ei voi käyttää ainakaan ilman sydämentahdistinta. Joillekin miehille beetasalpaajat saattavat aiheuttaa erektiohäiriöitä, jotka kuitenkin voivat johtua myös hoidettavasta valtimotaudista. Beetasalpaajat voivat peittää alhaisen verensokerin diabeetikoille aiheuttamia oireita ja pahentaa astmaatikoiden astmaoireita. Beetasalpaajia on nykyään monenlaisia, ja useimmille jokin niistä sopii. Beetasalpaajat kuuluvat ennustetta parantaviin lääkkeisiin, joten niitä tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää ainakin sydäninfarktin jälkeen oireista riippumatta.

Kalsiumkanavan salpaajat eli kalsiuminestäjät jaetaan pääosin sydämeen vaikuttaviin ja pääosin verisuoniin vaikuttaviin. Ensin mainitut (verapamiili ja diltiatseemi) hidastavat sykettä ja vähentävät sydänlihaksen hapenkulutusta, eli vaikutus muistuttaa beetasalpaajia. Näin ne ehkäisevät rintakipua. Niitä voidaan käyttää beetasalpaajien sijasta, kun nämä aiheuttavat haittavaikutuksia, mutta yleensä ei yhdessä beetasalpaajan kanssa.

Verisuonivaikutteisia kalsiuminestäjiä kutsutaan dihydropyridiineiksi. Vaikuttavan aineen loppuosa on '-dipiini' (mm. nifedipiini, amlodipiini). Ne rentouttavat verisuonten sileää lihasta ja täten laajentavat verisuonia. Verenpaine laskee, sydämen työ kevenee ja sepelvaltimovirtaus saattaa parantua. Näin rasitusrintakivut saattavat helpottua; tähän tarkoitukseen dihydropyridiinejä käytetään yleensä yhdessä beetasalpaajan kanssa, jotta verisuonten laajenemisesta aiheutuva sykkeen tiheneminen estyy. Dihydropyridiinien tärkein käyttötarkoitus on kuitenkin kohonnut verenpaine, yleensä lääkeyhdistelmän osana. Kalsiuminestäjien sivuvaikutuksina saattaa olla päänsärkyä, huimausta, ihon punoitusta ja kuumotusta, alaraajojen turvotusta ja verapamiililla ummetusta. Tavallisin sivuvaikutus on nilkkaturvotus. Se johtuu valtimoiden laajenemisesta ja on siten vaaraton, mutta joskus niin kiusallinen, ettei käyttö onnistu.