Valtimoterveys

Asetyylisalisyylihappo ja klopidogreeli

Asetyylisalisyylihappo (ASA) eli aspiriini kuuluu sepelvaltimotautipotilaan peruslääkkeisiin. Se estää verihiutaleita takertumasta toisiinsa ja ehkäisee näin hyytymien syntymistä sepelvaltimoihin. ASAn vaikutus alkaa noin puolessa tunnissa. Sivuvaikutuksena vatsa saattaa ärtyä.

Myös klopidogreeli (Plavix® ja geneeriset) estää hyytymien muodostumista siten, että se vähentää verihiutaleiden tarttuvuutta. Sitä käytetään äkillisen sepelvaltimokohtauksen hoidossa yhdessä ASAn kanssa sekä potilailla, joille on asetettu stentti pallolaajennuksen yhteydessä. Klopidogreeliä käytetään myös ASAlle allergisilla potilailla tai ASAn kanssa rinnakkain, jos tällä ei yksinään ole ollut riittävää tehoa. Sivuvaikutuksina nämä lääkkeet saattavat aiheuttaa verenpurkaumia tai mustelmia.

Prasugreeli (Efient®) vaikuttaa samaan tapaan kuin klopidogreeli, mutta on tietyissä tapauksissa tätä tehokkaampi ja varmempi.