Valtimoterveys

ACE:n estäjät ja ATR:n salpaajat

Angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiinireseptorin (ATR:n) salpaajat laajentavat verisuonia. Näin ne suojaavat sydäntä, ehkäisevät sydämen vajaatoiminnan kehittymistä ja uutta infarktia sekä alentavat verenpainetta. Yskä on ACE:n estäjien tavallisin sivuvaikutus. Jos potilas ei siedä ACE:n estäjiä, niiden sijasta käytetään ATR:n salpaajia, joilla ei ole lumelääkettä enempää sivuvaikutuksia, ellei verenpaine laske liikaa. ACE:n estäjän nimessä on '-priili' (mm. enalapriili, ramipriili) ja ATR:n salpaajan nimessä '-sartaani' (mm. losartaani, valsartaani).