Liikuntaelinterveys


Liikunta

Liikunta on terveydelle välttämätöntä sekä oleellinen osa painonhallintaa. Säännöllisesti harrastettuna liikunnalla on todettu olevan merkittäviä terveysvaikutuksia.

Terveysliikunnalla voidaan ylläpitää omaa terveyttä ja sillä on kymmeniä myönteisiä vaikutuksia elimistön toimintoihin. Kuntoliikunnalla parannetaan omaa fyysistä kuntoa. On tärkeää valita itselleen mielekäs liikuntamuoto.

Terveysliikunta

Terveysliikunnalla voidaan parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa ja alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia. Lisäksi liikunta vahvistaa luustoa ja pienentää ylipainoa. Liikunnan avulla voidaan ehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta ja tuki- ja liikuntaelintensairauksia. Terveysliikuntaa on kohtuullisesti kuormittava säännöllinen liikunta, esimerkiksi reipas kävely. Päivittäin tulisi liikkua vähintään 30 minuuttia, mutta liikunnan ei tarvitse olla yhtäjaksoista, sen voi koostaa vaikka kahdesta 15 minuutin jaksosta.

Kuntoliikunta

Kuntoliikunnan tavoitteena on oman fyysisen kunnon parantaminen. Sen avulla voidaan kehittää lihaskuntoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Kuntoliikunta on teholtaan melko rasittavaa ja hengästyttävää. Jotta kuntoliikunnasta olisi hyötyä, sitä tulisi harrastaa 3–4 kertaa viikossa, vähintään 30 minuuttia kerrallaan.