Hengitysterveys


Hoito

Astman hoidossa potilaan omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. Potilas seuraa PEF-arvojaan ja tarkkailee vointiaan.

Lääkitys

Astmaatikon tärkein lääke on hengitettävä kortisoni. Kortisonia käytetään astman ensi- ja perushoidossa ja lääkityksellä oireet saadaan usein kokonaan pois. Jos kortisonilääkitys ei auta pitämään oireita poissa, voidaan lisäksi tarvittaessa käyttää keuhkoputkia avaavaa lääkettä.

Oireita aiheuttavat tekijät

Lääkityksen lisäksi astman hoidossa on tärkeää poistaa oireita aiheuttavat tekijät. Puhtaaseen sisäilmaan pitää kiinnittää huomiota ja ulkoilmassa oleilua tulee välttää alueilla, joissa ilma on epäpuhdas. Säännöllisen liikunnan tulisi kuulua astmapotilaan elämään, sillä liikunta lievittää oireita ja helpottaa hengittämistä. Liikunta kasvattaa myös fyysistä kuntoa. Mikäli liikunta aiheuttaa astmaoireita, peruslääkitys ei todennäköisesti ole kunnossa.