Aivojen terveys

Tutkimukset

Alzheimerin taudin tutkimuksissa käytetään apuna haastatteluita. Lääkäri mittaa erilaisten muistitestien avulla muun muassa potilaan matemaattisia kykyjä. Jos lääkäri toteaa muistihäiriön, potilas ohjataan verikokeisiin, joissa pyritään selvittämään muistihäiriön syy.

Magneettikuvaus

Tutkimuskeinona voidaan käyttää myös pään magneettikuvausta. Kuvauksella voidaan sulkea pois muut syyt, kuten aivoverenkiertohäiriöt, ja nähdään mahdollisen Alzheimerin taudin aiheuttamat muutokset.