Aivojen terveys

Alzheimer

Muistihäiriöt kuuluvat Alzheimerin taudin varhaisimpiin oireisiin, sillä Alzheimer rappeuttaa aivoja. Sairauden alkuvaiheessa lähimuisti heikkenee ja uusien asioiden oppiminen muuttuu hankalaksi. Sairaus pahenee vuosien myötä ja voi aiheuttaa myös käyttäytymisoireita.

Sairauden etenemistä ei voi pysäyttää. Sairastuneen toimintakyvyn huonontuessa hän tarvitsee yhä enemmän apua arjessa. Alzheimer voi vaikuttaa myös sairastuneen persoonallisuuteen. Sairauden kesto on keskimäärin 10 vuotta.  

Taudin neljä vaihetta

Alzheimerin taudin etenemisessä on neljä vaihetta: varhainen vaihe, lievä vaihe, keskivaikea vaihe ja vaikea vaihe. Varhaisessa vaiheessa oireita alkaa ilmaantua vähitellen. Sairauden etenemisen kannalta on tärkeää mennä tutkimuksiin heti, kun sairautta aletaan epäillä. Mitä aikaisemmin hoito aloitetaan, sitä paremmin se tehoaa.  

Lievässä vaiheessa oireet alkavat pahentua ja haitata normaalia arkea. Yleensä lievän vaiheen aikana potilas pystyy vielä asumaan kotonaan.

Keskivaikeassa vaiheessa arkiaskareet saattavat vaatia apua ja potilas voi joutua siirtymään laitoshoitoon. Potilaan persoonallisuus säilyy vielä keskivaikeassakin vaiheessa melko hyvin.

Vaikeassa vaiheessa potilas tarvitsee apua jatkuvasti päivittäisissä toiminnoissaan. Hänellä ei ole ajan tai paikan tajua eikä hän tunnista läheisiään. Kävelykyky vaikeutuu tai katoaa, ja virtsan- ja ulosteen pidätyksessä on ongelmia. Puhekyky ja puheen ymmärtäminen vaikeutuvat tai häviävät.