Aivojen terveys

Aivojen terveys ja liikunta

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriö on voinut jättää oireita, jotka ovat muuttaneet aiempaa liikuntakykyä ja joskus liikkuminen täytyy opetella kokonaan uudestaan. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan on kuitenkin tärkeää lähteä liikkeelle, sillä se nopeuttaa toipumista ja kuntoutumista. On paljon erilaisia keinoja liikkua, joista jokainen voi valita yksilöllisesti oman tapansa.

Liikunnan tulee olla säännöllistä ja mielekästä. Suuria lihasryhmiä tulisi harjoittaa päivittäin ja lisätä liikunnan kestoa vähitellen. Aluksi harjoittelut voivat olla muutaman minuutin mittaisia ja pidentyä sitä mukaa kun vointi paranee.  Aivot kuntoutuvat rasituksen ja levon vuorottelusta. Liikkumisen aikana on hyvä juoda riittävästi ja liikunta kannattaa aloittaa ja lopettaa rauhallisesti. Liikunta ei saa olla teholtaan liian rankkaa, vaan suorituksen aikana pitää pystyä puhumaan.

Muut muistisairaudet

Päivittäinen liikunta pitää yllä peruskuntoa ja parantaa henkistä suorituskykyä. Säännöllinen liikunta voi pidentää muistisairaan fyysisen toimintakyvyn säilymistä.